KONULAR

ANA KONULAR

Kongremizde aşağıdaki ana konular ele alınacaktır:

 • Antrenman ve Hareket Bilimleri
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
 • Spor Yönetimi ve Organizasyon
 • Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
 • Engellilerde Beden Eğitimi Ve Spor
 • Rekreasyon
 • Spor ve Sağlık Bilimleri

Alt Başlıklar

 • HİS olgusunun köprüler kurmasında Kültür ve İlkeler
 • Elit Spor HİS
 • Kadınlarda HİS ve Wellness
 • Özel Sektör ve kurumlarda Spor ve Wellness Yaklaşımları
 • Hastalıklara Yönelik Egzersiz Tedavileri
 • Geleneksel ve Modern Sporlar
 • Bilimde Spor ve Wellness
 • Ülkelerde Spor Kültürü
 • Sağlık İçin Spor ve Wellness
 • Spor Yönetimi, HİS ve Wellness
 • Sporda ve Wellness de Bireysel Antrenman
 • Sporda ve Wellness de Özel gruplar ve Antrenman
 • Spor ve Wellnes de psiko sosyal Yaklaşımlar
 • Spor ve Turizm ilişkisi
 • Demokratik Değişimler ve Sosyal Bütünleşmede Spor
 • Spor, HİS, Wellness, Rekreasyonun Tarihçesi